Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO (Dành cho chậu đặt trên bàn) (Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

4,410,000

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Danh mục: